pool contentimage jpg

Bestyrelsen

Martin Sørensen (Formand)   0403mas@danskmetal.dk 

Niels Rasmussen (Kasserer)  0403nir@danskmetal.dk


Hans Chr. Larsen (Næstformand)

Kent Hansen (Schäeffer)


Jan Kelgren (rørklubben)


Bent Dall (L&H Rørbyg)

Ejvind Lund (IAI )

Frank Flindt (ITW)

Finn Johansen (autoklubben) (Svenderepræsentant)

Dennis Nielsen (Caverion)                                                                                


Revisor: Per Madsen
Revisor: Helge K. Kristensen

 
Dansk Metal er fagforeningen for mennesker med mekanisk, teknisk, elektronisk eller informationsteknologisk forståelse